Links

www.kvdepripper.nl  De Pripper contact info(at)kvdepripper.nl
www.knkb.nl  De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) is de overkoepelende organisatie van de verschillende kaatsverenigingen. De KNKB bestaat in 1997 honderd jaar en organiseert kaatswedstrijden.
www.kaatsen.nl  De onafhankelijke nieuwsbron op het gebied van kaatsen. Hier vindt u het laatste nieuws, informatie over kaatswedstrijden, kaatsers, lotingen en  …
www.kaatsen.startpagina.nl  startpagina; de beste kaatslinks uit Nederland en veel internationale links.
www.kvzurich.nl Kaatsvereniging Zurich
www.kvwillemwestra.nl  Kaatsvereniging Willem Westra in Arum
www.ferwoude.eu  Kaatsvereniging “Trije yn Ien” in Gaast-Ferwoude zie rubriek verenigingen
www.schettens-longerhouw.nl  Kaatsvereniging Schettens- Longerhouw zie rubriek sportvereniging SLS
www.kv-sparta.nl Kaatsvereniging Sparta in Burgwerd
www.kvpimmulier.nl  Kaatsvereniging Pim Mulier in Witmarsum
www.lollum-waaksens.nl  Kaatsvereniging Lollum-Waaksens zie rubriek Keatsen
www.kv-makkum.nl  Kaatsvereniging Makkum
www.kvjanreitsma.nl  Kaatsvereniging Jan Reitsma in Pingjum
www.kvexmorra.nl  Kaatsvereniging Exmorra
www.kvdehelfrichs.nl  Kaatsvereniging de Helfrichs in Kimswerd
www.kvbolsward.nl  Kaatsvereniging Bolsward