Puntenklassement Welpen 2016

EINDKLASSEMENT WELPEN 2016
ACHTERNAAM VOORNAAM WOONPLAATS PUNTEN
Jager de Douwe Workum 11 1e prijs
Bijlsma Tijmen Bolsward 10 2e prijs
Groen Lenthe Makkum 10 2e prijs
Tolsma Thomas Arum 9
Weerdt van der Clive Makkum 9
Feenstra Marit Exmorra 9
Yska Remco Bolsward 8
Zwaagstra Luuk Makkum 8
Bijma Niek Arum 7
Kuiper Marije Allingawier 7
Elzinga Silvan Bolsward 6
Faber Douwe Pingjum 6
Meer van der Ilse Workum 6
Tolsma Mari-Ann Exmorra 6
Venema Lisanne Lollum 6
Feenstra Rogier Bolsward 5
Jong de Ellen Workum 5
Poelmans Laura Bolsward 5
Renema Brecht Heeg 5
Dijkstra Rimmer Arum 4
Yska Edwin Arjen Bolsward 4
Joustra Mirthe Lollum 4
Jorritsma Hidde Lollum 3
Reitsma Hidde Exmorra 3
Smink Leon Makkum 3
Feenstra Stijn Exmorra 2
Hofman Siebolt Hommerts 2
Kamp van der Lieuwe Nijland 2
Okkema Mark Witmarsum 2
Swinden Koopmans van Kyano Exmorra 2
Zijlstra Sander Nijland 2
Blanke Inge Bolsward 2
Jong de Jennifer Witmarsum 2  
Veen van Maud Arum 2
Abma Redmer Exmorra 1
Postma Harmen-Jacob Waaksens 1
Postma Pieter Wons 1
Stoker Jordi Witmarsum 1
Wal van der Jesse Witmarsum 1