Puntenklassement Jongens-Meisjes 2017

EINDKLASSEMENT JONGENS-MEISJES 2017
ACHTERNAAM VOORNAAM WOONPLAATS PUNTEN
Brouwer Anna Arum 6
Bouma Sietze Lollum 3
Westra Klaas Kimswerd 3
Gerbrandy Gerben Reahús 2
Hofstra Jorn Witmarsum 2
Tolsma Jorrit Arum 2
Cuperus Iris Nijland 2