Training zaterdag

Exmorra, januari 2017

Aan de kaatsverenigingen,

Totaal zijn er 20 kaats(t)ers in twee groepen ingedeeld.
De lessen, welke op zaterdagmorgen in de sporthal te Bolsward worden gegeven zijn als volgt ingedeeld:

1e les 8.00 tot 9.15 uur
2e les 9.15 tot 10.30 uur

Trainer: De heer Julian Faber te Bolsward.

De lessen zijn op de volgende data:
In totaal zullen er 10 lessen worden gegeven op de volgende data: 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 4-3, 11-3, 18-3, 25-3 en 1-4-2017.

De kinderen worden vriendelijk verzocht om tijdig, minimaal 10 min. voor aanvang les, aanwezig te zijn.

Bijgaand de deelnemerslijsten. Er is voorzover mogelijk rekening gehouden met de wensen ten aanzien van de tijd.
Mocht u nog vragen hebben over de indeling dan graag zo spoedig mogelijk naar ondergetekende reageren.

De eerste les is dus op 14 januari a.s.

Wilt u de deelnemers van uw vereniging zo spoedig mogelijk informeren in welke groep ze zijn ingedeeld?

Nu alvast wensen we de kaats(t)ers veel succes bij de te volgen lessen.

Namens het federatiebestuur,

J. Steigenga
Email: jsteigenga@home.nl

8.00 tot 9.15 uur:

naam

woonplaats

categorie

geb.datum

bondsnr

1

Fardou Jorritsma

Lollum

schoolmeisjes

31-12-04

168681

2

Hidde Jorritsma

Lollum

welpenjongens

24-06-07

169794

3

Gonnie Schilstra

Lollum

schoolmeisjes

12-01-04

167953

4

Edwin Yska

Bolsward

welpenjongens

01-11-07

168793

5

Jelle Jon Bouwman

Bolsward

schooljongens

17-08-03

169646

6

Auke Aukema

Bolsward

schooljongens

12-11-03

166027

7

Remco Yska

Bolsward

pupillenjongens

02-03-06

168120

8

Ewout Buma

Schettens

pupillenjongens

17-11-05

169912

9

Erik Popma

Schettens

pupillenjongens

25-03-05

169924

10

Lieuwe Meint Postma

Waaksens

pupillenjongens

11-09-05

169796

11

Harmen Jacob Postma

Waaksens

welpenjongens

12-07-07

169993

9.15 tot 10.30 uur:

1

Ditmer Deinum

Workum

pupillenjongens

16-12-05

169850

2

Kevin Kamstra

Workum

pupillenjongens

09-10-05

169867

3

Rimmer Dijkstra

Arum

welpenjongens

23-01-07

169559

4

Jesse van der Heide

Arum

pupillenjongens

04-05-05

168089

5

Mathijs Buma

Arum

pupillenjongens

16-01-05

169113

6

Bauke Pieter Dijkstra

Arum

pupillenjongens

20-01-05

168092

7

Douwe Faber

Pingjum

pupillenjongens

28-07-06

168798

8

Redmer Abma

Exmorra

pupillenjongens

06-11-06

170368

9

Hidde Reitsma

Exmorra

welpenjongens

23-04-07

169576