wedstrijdverslagen 2013

ZAALKAATSKAMPIOENSCHAP BASISSCHOLEN

De federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum organiseerde op dinsdag 22 oktober j.l. het kampioenschap kaatsen voor basisscholen uit Bolsward, Workum en de voormalige gemeente Wûnseradiel in de sporthal te Makkum. Maar liefst 31 parturen kwamen er uiteindelijk op de lijst te staan, bij de jongens 20 parturen en bij de meisjes 11 parturen. Om 10.00 uur werd gestart met de 1e omloop, maar na afloop daarvan was wel duidelijk dat de gehele lijst niet zou kunnen worden afgewerkt binnen de beschikbare tijd. Besloten werd de 2e en 3e omloop met spellen gelijk te beginnen. Na de laatste slag om 17.15 uur was CBS De Ark Makkum de grote winnaar met zowel de 1e prijs bij de jongens als bij de meisjes.
Bij de jongens klopte CBS De Ark Makkum achtereenvolgens CBS De Reinbôge Tjerkwerd II (5-0 6-0), RKBS Sint Maartenschool Bolsward (5-2 6-0) en na een staand nummer in de derde omloop in de halve finale het partuur van CBS De Bron Bolsward op de stand 5-0 6-2 en daarna in de finale OBS It Iepen Stee Makkum na een in eerste instantie gelijkopgaande strijd toch nog gemakkelijk op 5-3 6-2. OBS It Iepen Stee won van CBS De Ark Makkum II (5-2 6-6), OBS It Iepen Stee Makkum II (5-3 6-0) en CBS De Oerdracht Exmorra na een spannende strijd op 5-5 6-6, waarna een staand nummer volgde in de halve finale.
In de verliezersronde won BS De Opbouw Bolsward na een staand nummer in de halve finale in de finale op de stand 5-2 6-6 van CBS De Reinbôge Tjerkwerd, dat in de halve finale CBS De Oerdracht Exmorra II versloeg op de stand 5-4 6-0. CBS De Oerdracht Exmorra II klopte in de derde omloop CBS De Bron Bolsward met alles aan de hang.
Bij de meisjes zegevierde CBS De Ark Makkum na een staand nummer in de eerste omloop over CBS De Reinbôge Tjerkwerd op de stand 5-3 6-2 en daarna in de halve finale ruim met 5-0 6-4 over CBS De Hoekstien Arum. In de finale werd CBS De Bron Bolsward geklopt op de stand 5-3 6-0 na zeges op CBS De Ark Makkum II (5-2 6-2), CBS De Bron Bolsward II (5-2 6-2) en een staand nummer in de halve finale.
In de verliezersronde won CBS De Ark Makkum II op de stand 5-5 6-2 van BS De Opbouw Bolsward na een staand nummer in de tweede omloop en een overwinning op CBS De Oerdracht Exmorra (5-3 6-2) in de halve finale. BS De Opbouw Bolsward won in de tweede omloop van CBS De Gielguorde Lollum op 5-3 6-4 en had daarna een staand nummer in de halve finale.
UITSLAG jongens:
1. CBS De Ark Makkum (Jorn Dijkstra, Danny Hoogeveen en Niels Roorda)
2. OBS It Iepen Stee Makkum (Larissa Smink, Xander Nauta en Ingmar Wijma)
3. CBS De Bron Bolsward (Lucas Bangma, Thomas Wiersma en Yoram Elzinga)
verliezersronde:
1. BS De Opbouw Bolsward (Dietmer Kuperus, Menno Kloosterman en Jasper Galama)
2. CBS De Reinbôge Tjerkwerd (Jan Jochum de Boer, Jildert Boersma en Jimte Draaisma)
3. CBS De Oerdracht Exmorra (Marten Leijenaar, Niels Steigenga en Jarno Feenstra)

UITSLAG meisjes:
1. CBS De Ark Makkum (Anouk Smink en Indy Tuinier)
2. CBS De Bron Bolsward (Famke Zijlstra, Evelien Boonstra en Mirna Feenstra)
3. CBS De Hoekstien Arum (Anna Brouwer, Welmoed Boonstra en Froukje Heslinga)
verliezersronde:
1. CBS De Ark Makkum (Alberdine Groen, Ilse Zwaagstra en Marion van ’t Hof)
2. BS De Opbouw Bolsward (Marije Kuperus en Rixt van der Weide)

kampioenschappen 1 kampioenschappen 2 kampioenschappen 3 kampioenschappen 4(1) kampioenschappen 5 kampioenschappen 6 Kampioenschappen 7 Kampioenschappen 10 Kampioenschappen 11 Kampioenschappen 11(1) Kampioenschappen 12 kampioenschap 20 kampioenschap 21 kampioenschap 22
Kaderdei Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum

Kaderdei 2013(3)
Zaterdag 31 augustus j.l. werd het kaatsseizoen van Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum afgesloten met de jaarlijkse ; kaderdei’, een kaatswedstrijd voor bestuursleden en jeugdcommissie- leden van de 15 aangesloten kaatsverenigingen. Kaatsvereniging ‘De Pripper’ uit Workum kwam als laatste vereniging aan bod om de ‘kaderdei’ te organiseren. Was de kaderdei voorgaande jaren altijd in september na afloop van het kaatsseizoen, ditmaal reeds in augustus omdat het voetbalveld daarna niet meer beschikbaar is i.v.m. de voet- balcompetitie. Het was aan de deelname te merken want er waren slechts 12 kaatsers (+ enige reserves) die acte de presence gaven. Maar vier verenigingen werden vertegenwoordigd aangevuld met bestuursleden en oud-bestuursleden van de federatie hetgeen vier parturen opleverde.Desalniettemin werd werd het een geslaagde dag met prima kaatsweer ondanks de stevige wind en een enkel spatje regen. Om 12.00 uur werd begonnen met de eerste van drie lijsten. Na afloop van de wedstrijd reikte de voorzitter van de federatie Wybe de Jong eerst de prijzen uit aan de winnaars van de puntenklassementen bij de jeugd inzake de federatiewedstrijden in het seizoen 2013. Daarna kon er worden gebarbecued en werden tijdens de barbecue de prijzen uitgereikt uitgereikt aan de prijswinnaars van de kaatswedstrijd.

WINNAARS KADERDEI

Prijswinnaars van de kaderdei met vanaf links Auke Buren (die de prijs en de krans in ontvangst heeft genomen voor Dennis Galema), Cor Tolsma, Paula Altenburg en Theo Stellingwerf.

Er werd gekaatst met drie lijsten. In 2 perken werd er in een ontspannen sfeer soms fanatiek om de winst gestreden. De eerste twee lijsten stonden bol van de spanning met éénmaal 5-5 en driemaal 5-4 aan de telegraaf. Bij de derde lijst toen de vermoeidhei toesloeg werd het 5-3 en 5-1 als eindstand. Om circa 16.45 uur viel de laatste slag en konden alle punten, tegeneersten tegenpunten worden opgeteld, waarna er zelfs geloot moest worden om de derde en vierde prijs.
De uitslag werd als volgt:

1. Dennis Galema (KV Workum) 21 punten (10 tegeneersten)
2. Cor Tolsma (bestuurslid Fed. W-B-W) 19 punten (13 tegeneersten)

3. Paula Altenburg (KV Burgwerd) 18 punten (11 tegeneersen)
4. Theo Stellingwerf (KV Workum) 18 punten (11 tegeneersten)

WINNAARS KLASSEMENTEN

Prijswinnaars puntenklassementen bij de jeugd met vanaf rechts: Thomas Miltenburg, Gerbrig Bouma, Aldert Eisma, Linde Gietema, Dirk-Henk Kuipers, Rianne Stremler, Jessie Rekker en Marvin Tolsma (Jari Visser ontbreekt op deze foto omdat hij eerder op de dag zijn prijs in ontvangst heeft genomen). De foto staat hieronder.

Winnaar Jan Visser

Jari Visser.

 

De eindstand van de puntenklassementen was als volgt:
SCHOOLJEUGD:
1. Thomas Miltenburg (Bolsward) 22 punten
2. Gerbrig Bouma (Lollum) 19 punten)
3. Aldert Eisma (Bolsward) 13 punten)
PUPILLEN:
1. Linde Gietema (Workum) 23 punten
2. Dirk-Henk Kuipers (Arum) 15 punten
3. Rianne Stremler (Exmorra) 13 punten
WELPEN:
1. Jessie Rekker (Bolsward) 19 punten
2. Marwin Tolsma (Arum) 12 punten
3. Jari Visser (Witmarsum) 12 punten

 


Federatie kaatsen bij KV Trije yn Ien Gaast

Federatiekaatsen Gaast 27 juli 2013

Zaterdag 27 juli werd in Gaast bij  KV Trije yn Ien de federatie partij georganiseerd . Er werd in 4 categorieën gekaatst.

De eerste categorie was de welpen jongens en meisjes d.e.l. + herkansingsronde. Hier stonden 7 patuur op de lijst. Er werd bij deze categorie fanatiek, goed en snel gekaatst. De inale van de winnaarsronde ging tussen Tjipke van Goslinga met Gerde Lycklama a Nijholt tegen Thom Stellingwerf en Glenna van Dijkshuizen. Dit was een zeer spannende finale Thom cs. kwamen op een voorsprong van 5-2 maar het patuur van Tjipke cs. gaf niet en kwam terug tot 5-5. Toch wonnen Thom en Glenna de partij met 5-5 6-2.
De finale van de herkansingsronde was minder spannend maar er werd wel goed gekaatst de winnaars waren hier. Jarno Feenstra en Eline van  Dijkshuizen.

Bij de pupillen meisjes werd gekaatst in een poule van 4 paturen. Er werd fanatiek en spannend gekaatst. De 2e prijs is gegaan naar Femke Eisma met Maaike de Boer. De 1e prijs is gewonnen door Linda Gietema met Amarens de Boer. Dat patuur had de meeste punten verzameld en met de krans naar huis gegaan.

Bij de pupillen jongens stonden 7 patuur op de lijst. De finale van de herkansingronde was zeer spannend en werd pas beslist op een stand van 5-5 6-2 in het voordeel van Ruurd Faber en Douwe Lycklama a Nijeholt. In de finale van de winnaarsronde finale had het patuur van Dirk Henk Kuipers en Germ Epema de gehele partij het overwicht door goed en degelijk te kaatsen. Uiteindelijk pakten ze de laatste slag op 5-3 6-0. Hierdoor zijn Jorrit Tolsma en Sietze Bouma 2e geëindigd. En de kransen ging naar  Dirk Henk Kuipers en Germ Epema.

Bij de schooljongens / meisjes werd er gekaatst in 2 poules van 3 paturen. De nummer 1 van elke poules speelden de finale. Deze finale ging tussen Thomas Jarno Miltenburg met Gerbrig Bouma tegen Aldert Eisma met Famke van der Veen. Deze finale stond op het punt om te beginnen maar er kwam een regenbui langs waardoor het even uitgesteld werd totdat de meeste regen voorbij was. De finale werd spannend gekaatst maar Thomas Jarno Miltenburg cs. had het meeste overwicht en wonnen deze partij. Met de 2e prijs is naar huis gegaan Aldert Eisma met Famke van der Veen. En de kransen ging met Thomas Jarno Miltenburg met Gerbrig Bouma mee naar huis.

Een zeer geslaagde kaatsdag op kaatsveld de Boppeslach te Gaast. De prijzen van deze federatie partij werden aangeboden door Club S te Workum.


Federatiewedstrijd in Arum

Zaterdag, 20 juli was de federatiewedstrijd in Arum. Helaas kon de dameswedstrijd geen doorgang vinden wegens te weinig opgave. Gelukkig hadden we bij de heren 11 partuur op de lijst en zagen we daar leuke spannende kaatswedstrijden met mooi tussenspel.

Er stonden veel Arumers op de lijst! Tip aan de Arumers: Ga ook eens naar een ander dorp te kaatsen. Veel federatiewedstrijden kunnen nu niet doorgaan wegens te weinig deelname.
De eerste prijs ging naar een Bolswarder partuur: René Nieuwenhuis, Yde Miedema en Ane Jan Knol. Zij waren het sterkste partuur deze dag. Tweede werden Rudmer Okkinga, Jos Reinsma en Folkert Bruinsma. Mooie prestatie van deze Arumers! De derde prijs was voor Hille Otto Folkerts, Lollum, Auke-Geert Ybema, Ferwoude en Cor van Zuiden, Tjerkwerd.
De prijzen bestonden uit goed gevulde levensmiddelenpakketten van de Spar.
In de verliezersronde wonnen Jan Geert Dijkstra, Witmarsum, Egbert Jan Goslinga, Pingjum en Hans Wierda, Witmarsum. Zij wonnen de finale van Ysbrand Dijkstra, Arum, Jan Piersma, Witmarsum en Tjerk Postma, Tzum.

Arum fed_ 1 Arum fed_ 2 Arum fed_ 3 Arum fed_ 4 Arum fed_ 5(1)


PUNTENKLASSEMENT WELPEN

ACHTERNAAM VOORNAAM VERENIGING PUNTEN

1. Kuperus Dietmar Bolsward 11
2. Visser Jari Witmarsum 10
3. Tolsma  Tieme Arum 7
4. Rekker Jessie Bolsward 7
5. Gosliga van Tjipke  Schettens 6
6. Hibma  Klaas Witmarsum 6
7. Leijenaar Marten Exmorra 6
8. Elzinga  Yoram Bolsward 5
9. Tolsma Marwin Arum 5
10.Blanke Rixt Bolsward 4
11.Smink Larissa Makkum 4
12.Minnema Danko Workum 3
13.Oostenveld Tom Gaast 3
14.Tolsma Rinnert Arum 3
15.Feenstra  Mirna Bolsward 3
16.Lycklama à Nijeholt Gerde Exmorra 3
17.Strikwerda Sigrid Exmorra 3
18.Alkema Auke Bolsward 2
19.Bouma Johannes Lollum 2
20.Breejen den  Pieter Arum 2
21.Johnsen  Menno Kimswerd 2
22.Reitsma Gosse Pieter Pingjum 2
23.Sinnema Celvin Bolsward 2
24.Wijbenga  Jildert Arum 2
25.Dijkhuizen van Glenna Hartwerd 2
26.Zijlstra Famke Bolsward 2
27.Kuiper Hendrik Exmorra 1
28.Sterkenburgh Hylke Schettens 1
29.Lok Emma Bolsward 1
PUNTENKLASSEMENT PUPILLEN

ACHTERNAAM VOORNAAM VERENIGING PUNTEN

1. Gietema Linde Workum 13
2. Groen  Eefje Workum 9
3. Kuiper Nynke Exmorra 8
4.Stremler Rianne Exmorra 8
5. Hoogeveen Danny Makkum 6
6. Kuipers Dirk-Henk Arum 6
7. Lycklama à Nijeholt Douwe    Exmorra 6
8. Nauta Xander Makkum 6
9. Tolsma Jorrit Arum 6
10.Wiersma Martijn Kimswerd 6
11.Wiersma Naomi Workum 6
12.Feenstra Trynke Exmorra 5
13.Wesselius Inge Workum 5
14.Dijkstra Jelmer Exmorra 4
15.Schilstra Christiaan Makkum 4
16.Stremler Christiaan Exmorra 4
17.Talsma Beau Workum 4
18.Bloemsma Thymo Arum 3
19.Bouma Sietse Lollum 3
20.Brug van der Klaas  Schettens 3
21.Dijkstra Keimpe Pingjum 3
22.Koornstra Robin Makkum 3
23.Zijlstra Sietse Exmorra 3
24.Eisma Femke Bolsward 3
25.Faber  Geanne Arum 3
26.Kappeijne vd Capello  Susan Hartwerd 3
27.Terluin Foekje Nynke Exmorra 3
28.Bangma Lucas Bolsward 2
29.Epema  Germ Arum 2
30.Westra Klaas Kimswerd 2
31.Brouwer  Anna Arum 2
32.Fokkema Rixt Kimswerd 2
33.Groenveld Nynke Hartwerd 2
34.Reitsma Marianne Pingjum 2
35.Wiersma Anna Bolsward 2
36.Faber Ruurd Kimswerd 1
37.Veninga Grieta Witmarsum 1

PUNTENKLASSEMENT SCHOOLJEUGD

ACHTERNAAM VOORNAAM VERENIGING PUNTEN

1. Bouma Gerbrig Lollum 10
2. Miltenburg Thomas Jarno Bolsward 9
3. Eisma Aldert Bolsward 8
4. Bosma Anna-Jantsje Makkum 8
5. Nauta Amber Makkum 8
6. Boer de Sigrid Bolsward 7
7. Gaast van der Rik Makkum 6
8. Werf van der Iris Exmorra 6
9. Jong de Menno Arum 5
10.Reitsma Rinze Bouke Pingjum 5
11.Folkerts Jan-Harmen Lollum 3
12.Terluin Gerrit Exmorra 3
13.Tolsma Niek Lollum 3
14.Veenje Niek Lollum 3
15.Hofstra Mera Witmarsum 3
16.Jongema Fleur Kimswerd 3
17.Sterkenburgh Lysbeth Schettens 3
18.Veen van der Famke Lollum 3
19.Faber Werner Bolsward 2
20.Hilarides  Jens  Arum 2
21.Wijma Lars Makkum 2
22.Boer de Dieuwke Burgwerd 2
23.Bosma Boukje-Ellen Makkum 2
24.Mulder Lisanne Kimswerd 2
25.Twijnstra Rianna Exmorra 2
26.Zijlstra Yang Lin Schettens 2
27.Zuidema Annemiek  Exmorra 2
28.Groen Femke Workum 1
29.Zijlstra Nienke Exmorra 1

 


Federatiekaatsen Kimswerd 29 juni 2013
De federatiepartij voor senioren was zaterdag 29 juni in Kimswerd. Helaas hield de deelname niet over. Bij de dames zelfs zo weinig parturen dat het is geannuleerd. Bij de heren stonden 5 parturen op de lijst en werd er gekaatst in het poule-kaats systeem. Alle parturen kaatsen een keer tegen elkaar. Na vier omlopen was er één partuur die alle vier partijen had gewonnen: Andries Osinga, Steven Nesse en Reinder Huisman. De fraaie Kimster kransen gingen naar Pingjum

Voor de tweede prijs moest nog even worden gerekend: Henk Rijpma, Lubbert Munniksma en Harmen Westra hadden 21 punten. Johan de Groot, Igor Kuiper en Sjoerd Atze de Jong hadden 22 punten. 24 punten en goed voor de tweede prijs: Hans Wierda, Melvin Tolsma en Egbert Jan Goslinga.

Uitslag:

1e prijs: Andries Osinga, Steven Nesse en Reinder Huisman (allen uit Pingjum)

2e prijs: Hans Wierda (Witmarsum), Melvin Tolsma (Witmarsum) en Egbert Jan Goslinga (Pingjum)

Federatiekaatsen Kimswerd 29 juni 2013


Federatiewedstrijd 22-06-2013 in Schettens zeer geslaagd
Er waren maar liefst 86 kaatsers en kaatsters zaterdag 22 juni in Schettens. Het weer viel nog mee, wel eens een klein buitje, maar de wedstrijden werden niet onderbroken. Het verliep allemaal zeer vlot. De uitslagen waren als volgt:

Welpen meisjes: winnaarsronde: 1. Jessie Rekker en Mirna Feenstra, Bolsward; 2. Famke Zijlstra en Rixt Blanke, beide uit Bolsward.
Verliezersronde: 1. Joke Faber, Arum en Emma Lok, Bolsward.

Welpen jongens: winnaarsronde: 1. Rinnert Tolsma, Arum en Yaram Elzinga, Bolsward; 2. Tieme Tolsma, Arum en Johannes Bouma, Lollum; 3. Dietmer Kuperus, Bolsward en Hylke Sterkenbugh, Schraard..
Verliezersronde: 1. Jamo Feenstra, Exmorra en Sander Bootsma, Bolsward; 2. Marten Leijenaar, Exmorra en Klaas Hibma, Arum.

Pupillen jongens: winnaarsronde: 1. Martijn Wiersma, Kimswerd en Xander Nauta, Makkum; 2. Jorrit Tolsma, Arum en Robin Koornstra, Makkum.
Verliezersronde: 1. Germ Pyt van Popta, Lollum en Klaas Westra, Kimswerd;
2. Sietse Zijlstra, Exmorra en Douwe Lycklama á Nijeholt, It Heidenskip.

Pupillen meisjes: winnaarsronde: 1. Susan Kappeijne van de Capello, Nijland en Geanna Faber, Arum; 2. Eefje Groen, Workum en Trynke Feenstra, Exmorra;
Verliezersronde: 1. Linde Gietema, Workum en Iris Cuperus, Nijland; 2. Rianne Stremler, Exmorra en Simone Spijksma, Schettens.

Schooljeugd winnaarsronde: 1. Rik van der Gaast, Makkum en Amber Nauta, Makkum; 2. Jens Hilarides, Arum en Sigrid de Boer, Tjerkwerd.
Verliezersronde: 1. Wendy Gaastra, Witmarsum en Dieuwke de Boer, Burgwerd;
2. Niek Tolsma, Lollum en Nienke Zijlstra, Exmorra; 3. Femke Groen, Workum en Mera Hofstra, Witmarsum.

Federatie 22 juni 2013 welpen meisjes

De winnaars bij de welpen Jessie Rekker en Mirna Feenstra.

Federatie 22 juni 2013 welpen

Bij de welpen-jongens werden Rinnert Tolsma en Yoram Elzinga eerste.

Federatie 22 juni 2013 pupillen-jongens(1)

De kransen bij de pupillen-jongens waren voor Martijn Wiersma en Xander Nauta.

Federatie 22 juni 2013 pupillen-meisjes

Bij de pupillen-meisjes Geanne Faber en Susan Kappeijne van de Capello de eerste prijs.

Federatie 22 juni 2013 schooljeugd del

Bij de schooljeugd was de eerste prijs voor Rik van der Gaast en Amber Nauta.

Federatie 22 juni 2013

De prijswinnaars in de kransen.


Federatie Vrije-Formatie 15 juni 2013 in Bolsward te gast

Op zaterdag 15 juni stond de vrije-formatiepartij van de Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum op het programma. In de damesklasse gaven vier parturen acte-de-precense en in de herencategorie streden negen parturen om de prijzen.

Na een aarzelend begin, er moest worden gewacht tot de regen was weggetrokken, kon met een half uur vertraging worden begonnen.

De dames kaatsten in een poule. Bij deze categorie liepen waren twee parturen duidelijk het sterkst. Zij wonnen beide hun eerste twee wedstrijden. De winnaars moesten dus komen uit de onderlinge confrontatie. De partij leek aanvankelijk snel te worden beslist, omdat Gabiële Bouma en Hester Kingma, beiden Easterein, vlot een 5-2 voorsprong pakten. Toch kwamen Marije van Popta, Trijntje Groenhout en Suzanne Bosma, allen Bolsward, nog te terug tot 5-4 en 6-6.  Toen drukte de beide dames uit Easterein door en wonnen de partij en daarmee de HEMA-bonnen en natuurlijk de kransen.

Bij de heren stonden negen parturen op de lijst. Dat betekende dat naast de hoofdronde er nog een verliezersronde was. Deze laatste ronde werd een prooi voor Auke Geert Ybema (Ferwoude) en Hille Otto Folkerts (Lollum) door in de finale met 5-4 en 6-0 te winnen van Sybren Reitsma (Schraard), Thomas Sprik en Klaas de Vries (beiden Witmarsum).

In de hoofdronde verloor het favoriete partuur van Yde Miedema, René Nieuwenhuis en Ane Jan Knol, allen Bolsward, van Arjen Visser uit Schraard en Melvin Tolsma en Chris Anema, beiden uit Witmarsum. Trio Visser kon zich opmaken voor de finale met als tegenstanders Andries Osinga, Steven Nesse (beiden Pingjum) en Justin van Dijk uit Arum.

Trio Visser was geen schim meer van het partuur dat er in de halve finale wel stond. Zij verloren nu met 2-5 en 6-6.

Opnieuw een geslaagde dag op ’t Oordje, hoewel de deelname wel beter had gekund. Na afloop bleek dat er prima werd uitgeslagen, want vier ballen konden niet worden teruggevonden. En ja als de dames nu ook beginnen met ballen over de ballenvanger te slaan, dan zal het inleggeld in toekomst toch moeten worden verhoogd.

Bolsward

(Bron: KV Bolsward)

 


Federatiekaatsen jeugd Workum 15 juni 2013, ondanks fikse regenbuien zeer geslaagd.

Afgelopen zaterdag namen 71 kinderen deel aan de federatiewedstrijd in Workum voor de fed. Wûnseradiel-Bolsward-Workum. Verdeeld over 5 klassen bonden ze om 10.00 uur de strijd aan onder toen nog heel redelijke weersomstandigheden. Hoe anders was dat rond de klok van elf toen de partijen tot twee keer toe  moesten worden gestaakt  door hevige regenbuien en  de kantine opzochten voor een droog onderkomen. Uiteindelijk duurde dit oponthoud ongeveer drie kwartier en konden de partijen verder onder prima omstandigheden worden uitgekaatst. Om drie uur konden de prijzen worden uitgereikt aan de prijswinnaars van 4 klassen. De schoolmeisjes waren nog bezig met de laatste partij in hun poule, maar ook zij mochten na een half uur de prijzen in ontvangst nemen.
De schooljeugd kaatsten in poules:  Bij de meisjes  5 en bij de jongens 4 parturen.  Het mooie van deze poulewedstrijden was, dat de kandidaten voor de prijzen in hun laatste partij tegen elkaar kaatsten en beide keren eindigde de partij op een stand van 5-3 en 6-4.
Voor meer foto´s zie:  www.workum.nl.

Uitslagen:
Schoolmeisjes  5 partuur poulekaatsen:
1. Anna-Jantsje Bosma Makkum,Lysbeth Sterkenburgh Schraard (28 voor- 3 tegen); 2. Amber Nauta Makkum, Dieuwke de Boer  Burgwerd ( 24-9).
Schooljongens  4 partuur poulekaatsen:

1. Aldert Eisma Bolsward, Rinze Bouke  Reitsma Pingjum (21-9), 2. Jan Harmen Folkerts  Lollum, Menno de Jong  Arum (17-11).

Pupillen meisjes  6 partuur:
1. Inge Wesselius Workum, Rianne Stremler  Exmorra, 2. Wiersma Workum,  Nynke Groenveld Nijland. (Finale 5-3 en 6-6.)

Pupillen jongens 8 partuur:

1. Christiaan Schilstra  Makkum, Thymo Bloemsma  Arum 2. Danny Hoogeveen Makkum,  Sietse Zijlstra  Exmorra. (Finale 5-4 en 6-4)

Welpen 13 partuur (jongens/meisjes):

1. Jari Visser Witmarsum, Klaas Hibma Arum 2. Pieter den Breejen  Arum, Tieme Tolsma  Arum  3. Hendrik Kuiper Allingawier, Emma Lok Bolsward 3. Yoram Elzinga Bolsward, Jildert Wijbenga, Arum.  (Finale 5-4 en 6-0)

Workum federatie
schoolmeisjes workum

Schoolkaatsen 12-06-2013 in Arum

Het jaarlijkse schoolkaatsen als selectiewedstrijd voor het Schoolkampioenschap van Friesland dat zal worden gehouden op woensdag 26 juni om half twee op Sonnenborgh in Leeuwarden werd woensdagmiddag 12 juni in Arum gehouden voor de jongens A en B klasse en meisjes met respectievelijk 4, 12 en 11 parturen. De kranswinnaars hieronder op de foto:

groepsfoto schoolkaatsen

Jongens A-klasse CBS ‘De Oerdracht’ Exmorra: Pieter Jan Leijenaar, Jelmer Dijkstra en Dennis Strikwerda; jongens B-klasse OBS ‘De Marnewier’ Kimswerd 2:  Martijn Wiersma , Jurjen Fokkema en Karel Monfils; voor meisjes: OBS ”De Opslach’ Arum: Kiara Zuidema, Geanne Faber en Marieke Sinnema.

Schoolkaatsen jomgens A

Jongens A v.l.n.r. Jelmer Dijkstra, Dennis Strikwerda.en Pieter Jan Leijenaar.

Schoolkaatsen B-klasse

B-klasse v.l.n.r. Karel Monfils, Martijn Wiersma en Jurjen Fokkema.

Schoolkaatsen meisjes

Meisjes: v.l.n.r. Kiara Zuidema, Geanna Faber en Marieke Sinnema.

(foto’s: Lijkle Spijksma)

 

Uitslagen van de scholenwedstrijd van de voormalige gemeente Wûnseradiel, gehouden op 12 juni te Arum.

Jongens A klasse ( 4 partuur)
1e prijs                                                            2e prijs
CBS  De Oerdracht Exmorra                          CBS De Ark Makkum
Dennis Strikwerda                                          Jorn Dijkstra
Pieter Jan Leijenaar                                        Danny Hoogeveen
Jelmer Dijkstra
Bovengenoemde twee parturen gaan naar de Kampioenswedstrijd op 26 juni te Leeuwarden.

Jongens B  klasse (12 partuur)
1e prijs OBS De Marnewier II Kimswerd          2e prijs CBS De Hoekstien Arum
Karel Monfils                                                     Jorrit Tolsma
Martijn Wiersma                                                Tieme Tolsma
Jurjen Fokkema                                                 Marwin Tolsma

3e prijs
CBS De Gielguorde Lollum II
Sietze Bouma
Reinder Hendriks
Siebe Pieter Brandsma

Verliezersronde
1e prijs                                                                2e prijs
CBS De Ark Makkum                                         OBS De Marnewier Kimswerd I
Christiaan Schilstra                                            Ruurd Faber
Niels Roorda                                                      Klaas Westra
Ruben Postma

Meisjes ( 11 partuur)
1e prijs                                                               2e prijs
OBS De Opslach Arum                                     OBS It Iepen Stee Makkum
Geanna  Faber                                                  Boukje-Ellen Bosma
Marieke Sinnema                                              Hanna van der Gaast
Kiara Zuidema                                                  Larissa Smink

3e prijs
OBS De Marnewier Kimswerd
Lisanne Mulder
Rineke Westra
Rixt Fokkema
Bovengenoemde 3 parturen gaan naar de Kampioenswedstrijd op 26 juni te Leeuwarden.
Verliezersronde
1e prijs                                                                2e prijs
CBS De Reinbôge Tjerkwerd                             OBS De Utskoat Witmarsum
Kirsten Bijlsma                                                   Amber Zaagemans
Sygnie Steegstra                                                Jannita van der Veer
Femke Galama                                                  Grieta Veninga

Er is een linkerwant blijven liggen. De want is af te halen bij Suwarda Vis (06-14917655). Haar mailadres  is suwarda@live.com

De want is terug bij de eigenaar.

 


Federatiekaatsen 08-06-2013 in Kimswerd

Zaterdag 8 juni organiseerde kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ in Kimswerd de Federatiewedstrijd voor de jeugd in Kimswerd. Het was een gezellige kaatsdag, met voor het publiek een beetje koude noordenwind. De kaatsers hadden hier weinig last van en er werd heel sportief en op een behoorlijk niveau gekaatst.

Welpen – 8 partuur

Winnaarsronde:
1e prijs: Klaas Hibma (Arum) en Jessie Rekker (Bolsward)
2e prijs: Marten Leijenaar (Exmorra) en  Menno Johnson (Kimswerd)

Kimswerd 1 welpen

 

Verliezersronde:
1e prijs: Tjipke van Gosliga (Schettens) en Klaske Rijpma (Kimswerd)

Pupillen Meisjes – 6 partuur

Winnaarsronde
1e prijs: Linde Gietema (Workum) en Foekje Nynke Terluin (Exmorra)
2e prijs: Naomie Wiersma (Workum) en Rianne Stremler (Exmorra)

Kimswerd 3 pupillen meisjes

 

Verliezersronde:
1e prijs: Femke Eisma (Bolsward) en Nynke Kuiper (Allingawier)

Pupillen Jongens – 5 partuur: poulekaatsen
1e prijs: Douwe Lycklama à Nijeholt (It Heidenskip) en Klaas van der Brug (Schettens)
2e prijs: Danny Hoogeveen (Makkum) en Beau Talsma (Workum)

Kimswerd 4 jongens

Schooljeugd – 9 partuur

Winnaarsronde:
1e prijs: Thomas Jarno Miltenburg (Bolsward) en Iris van der Werf (Bolsward)
2e prijs: Aldert Eisma (Bolsward) en Lisanne Mulder (Kimswerd)

Kimswerd schooljeugd

Verliezersronde:
1e prijs: Abe Reinsma (Makkum) en Rianna Twijnstra (Exmorra)
2e prijs: Joël Kuipers (Pingjum) en Amber Nauta (Makkum)


 

Rabobank Federatiepartij DEL 18-05-2013 in Exmorra met 38 parturen groot succes

exmorra 2
EXMORRA-Zaterdag 18 mei werd de jaarlijkse  federatie DEL voor de categorieën Welpen,  Pupillen Jongens, Pupillen meisjes en Schoolmeisjes en schooljongens gehouden op het kaatsveld van KV Exmorra.

Om 13.00 starten alle categorieën. Bij welpen kaatsten 12 partuur in een knock-out systeem. Hier ging de halve finale tussen het partuur van Jari Visser , Witmarsum en Sigrid Strikwerda, Exmorra tegen partuur Dietmer Kuperus en Auke Alkema uit Bolsward. Op de stand van 5-2 6-6 werd deze partij gewonnen door Sigrid en Jari. De finale ging tussen het partuur van Jari en Sigrid en Yoram Elzinga en Celvin Sinnema uit Bolsward. Dit werd een zeer spannende partij waarbij uiteindelijk Jari en Sigrid op de stand van 5-5- 4-6 wonnen en de kransen pakten.

Bij de pupillen meisjes kaatsten 6 partuur in een lijst. De halve finale ging hier tussen Linde Gietema en Eefje Groen uit Workum en Foekje Nynke Terluin, Exmorra en Lotje Arensma uit Pingjum. Linde en Eefje wonnen dit eenvoudig met
5-1 6-0. De finale ging tussen Eefje en Linde en Nynke Kuiper, Allingawier en Anna Brouwer uit Arum. Ook hier waren Linde en Eefje eenvoudig de sterksten en pakten zij op de stand van 1-5 4-6 de kransen bij de pupillen meisjes.
De pupillen jongens kaatsten een lijst van 9 partuur waarbij de halve finale gespeeld werd tussen Christiaan Schilstra, Makkum en Sietse Zijlstra, Exmorra en Jelmer Dijkstra, Exmorra en Klaas Westra, Kimswerd. Hier wonnen Jelmer en Klaas eenvoudig op de stand van 5-0 6-6. De finale ging tussen Jelmer en Klaas en Martijn Wiersma uit Kimswerd en Sietze Bouma uit Lollum,  Dit werd een prachtige en spannende finale waar Jelmer en Klaas het niet konden bolwerken en Martijn en Sietze op de stand van 5-4 6-6 de kransen pakten bij de pupillen jongens.
Bij de schoolmeisjes kaatsten 6 partuur in een knock-out systeem. Hier ging de halve finale tussen het partuur van Gerbrig Bouma, Lollum en Fleur Jongema, Kimswerd en Robin Gaastra, Witmarsum en Famke van der Veen, Lollum. Gerbrig en Fleur trokken deze partij makkelijk naar zich toe op 5-2 6-2 en stonden daarmee in de finale. De finale werd verkaatst tussen Fleur en Gerbrig en Sigrid de Boer, Tjerkwerd en Rianna Twijnstra, Exmorra. Gerbrig en Fleur waren in topvorm en pakten op 1-5 4-6 de kransen bij de schoolmeisjes.

Bij de schooljongens kaatsten 5 partuur in een lijst. Hier ging de halve finale tussen het partuur van Rik van der Gaast, Makkum en Niek Veenje, Lollum tegen Lars Wijma, Makkum en Rinze Bouke Reitsma, Pingjum. Op de stand van 5-3 6-4 wisten Rik en Niek dit te winnen. De finale ging tussen Rik en Niek tegen Menno de Jong, Arum en Werner Faber, Bolsward. Rik en Niek trokken de lijn van de halve finale door en wonnen relatief eenvoudig de kransen bij de schooljongens op 1-5 4-6.

Welpen winnaarsronde:
1. Jari Visser, Witmarsum en Sigrid Strikwerda, Exmorra
2. Yoram Elzinga en Celvin Sinnema beide uit Bolsward
3. Dietmer Kuperus en Auke Alkema beide uit Bolsward

Welpen verliezersronde:
1. Jacco Tolsma, Exmorra en Geale Veenje, Lollum
2. Marten Leijenaar, Exmorra en Jacob Bosma, Makkum

Pupillen meisjes winnaarsronde:
1. Linde Gietema en Eefje Groen, beide uit Workum
2. Nynke Kuiper, Alllingawier en Anna Brouwer, Arum
Pupillen meisjes verliezersronde:
1. Trynke Feenstra, Exmorra en Lotje Arensma, Workum

Pupillen jongens winnaarsronde:
1. Martijn Wiersma, Kimswerd en Sietze Bouma, Lollum
2.Jelmer Dijkstra, Exmorra en Klaas Westra, Kimswerd
3. Christiaan Schilstra, Makkum en Sietse Zijlstra, Exmorra

Pupillen jongens verliezersronde:
1. Germ Epema, Arum en Reinder Hendriks, Lollum
2. Brett Minnema, Workum en Noah Akkerman, Arum

exmorra 3(1) Exmorra federatie

 

 


 

Federatiekaatsen jeugd in Bolsward 11 mei 2013

(overgenomen van site KV Bolsward)

16 mei 2013
Afgelopen zaterdag vond de 2e federatiewedstrijd jeugdkaatsen plaats van dit seizoen. Deze wedstrijd vond plaats op ’t  Oordje in Bolsward. Ondanks de voorspelde weersomstandigheden had veel jeugd zich opgegeven. Bij de Welpen gingen er 11 parturen van start. Bij de pupillen waren dit 15 en bij de schooljeugd 11. Met af en toe een buitje maar meestal een waterig zonnetje werd er deze zaterdag prachtig gekaatst. Er werd zelfs door de welpen (8-9 jaar) soms al boven geslagen.

 

Aan het eind van de middag was bekend welk partuur deze dag de sterkste was.

 

Welpen:
winnaarsronde:

1. Tjepke van Gosliga, Schettens en Gerde Lycklama a Nijeholt, Heidenskip
2. Marten Leijenaar, Exmorra en Marwin Tolsma, Arum
3. Larissa Smink, Makkum en Auke Alkema, Bolsward

Verliezersronde:

1. Yoram Elzenga, Bolsward en Marit van der Zee, Bolsward
2. Gosse Pieter Reitsma, Pingjum en Thomas Wiersma, Bolsward

 

Pupillen:

winnaarsronde:

1. Dirk Henk Kuipers, Arum en Trynke Feenstra, Exmorra
2. Christiaan Stremler, Exmorra en Anna Wiersma, Bolsward
3. Jorrit Tolsma, Arum en Robin Koornstra, Makkum
4.: Linde Gietema, Workum en Eefje Groen, Workum

Verliezersronde:

1. Danny Hoogeveen, Makkum en Nynke Kuiper, Allingawier
2. Ingmar Wijma, Makkum en Klaas Westra, Kimswerd

 

Schooljeugd:
winnaarsronde:

1. Thomas Miltenburg, Bolsward en Amber Nauta, Makkum
2. Anne Jantje Bosma, Makkum en Gerbrig Bouma, Lollum
3. Jan Harmen Folkerts, Lollum en Famke van der Veen, Lollum

 

Verliezersronde:

1. Niek Tolsma, Lollum en Jelien de Jong, Makkum
2. Rinse Bouke Reitsma, Pingjum en Yang Lin Zijlstra, Schetttens


Zeer geslaagde federatie partij Burgwerd 04-05-2013

Federatie Burgwerd

Zaterdag 4 mei 2013 beet KV Sparta het spits af met de eerste federatiepartij van seizoen 2013. De partij werd gesponsord door schildersbedrijf Auke Bloemhof en kon rekenen op 29 partuur verdeeld over 4 verschillende categorieën. Het veld was verdeeld in welpen, pupillen jongens, pupillen meisjes en de schooljeugd. Over het algemeen werd er prima en sportief gekaatst. De jonge kinderen lieten zien dat ze er al zo vroeg in het seizoen al veel zin in hadden. Dit resulteerde in spannende en leuke partijen. De volgende kaatsers vielen vandaag in de prijzen.

Welpen: 1e prijs Larissa Smink, Danko Minnema
2e prijs Tieme Tolsma,  Gosse Pieter Reitsema

1e verliezers:
Yoram Elzinga
Sigrid Strikwerda

Pupillen jongens 1e prijs:
Dirk Henk Kuipers
Xander Nauta

2e prijs:
Jelmer Dijkstra
Beau Talsma

1e verliezers:
Jorrit Tolsma
Sietse Bouma

Pupillen meisjes 1e prijs:  12 voor en 4 tegen.
Linde Gietema
Nynke Kuiper

Schooljeugd  1e prijs:
Anne Jantje Bosma
Niek Tolsma

2e prijs
Baukje Ellen Bosma
Yang lin Zijlstra

1e prijs verliezers:
Rinze Bouke Reitsma
Gerbrich Bouma


Zaalkaatswedstrijd 09-02-2013

Op zaterdag 9 februari is er in de sporthal te Makkum voor de jeugd een zaalkaatswedstrijd gehouden. Vanaf tien uur tot half zes is er met groot enthousiasme door de jongens en meisjes gekaatst om één van de vele fraaie bekers te winnen.
De uitslagen zijn als  volgt:

Welpen (9 parturen)
Winnaarsronde 

1e prijs                        2e prijs                               3e prijs

Jari Visser, Witmarsum     Larissa Smink, Makkum           Tjipke van Gosliga, Schettens

Tieme Tolsma, Arum        Sander Bootsma, Bolsward      Sigrid Strikwerda, Exmorra

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Derde prijs voor Tjipke van Gosliga en Sigrid Strikwerda

Verliezersronde
1e prijs                                                  2e prijs
Jacco Tolsma, Exmorra                            Pieter den Breejen, Arum
Rinnert Tolsma, Arum                              Niels Steigenga, Exmorra
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Tweede prijs welpen verliezersronde Pieter den Breejen en Niels Steigenga.

Pupillenmeisjes (3 parturen, poulekaatsen)

1e prijs
Nynke Kuiper, Allingawier
Linde Gietema, Workum
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Nynke Kuiper en Linde Gietema werden eerste bij de pupillenmeisjes.

Pupillenjongens ( 8 parturen)
Winnaarsronde
1e prijs                                                2e prijs
Pieter Jan Leijenaar, Exmorra                 Jorrit Tolsma, Arum
Tsjamke van de Witte, Pingjum              Klaas Westra, Kimswerd

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Pieter Jan Leijenaar en Tsjamke van de Witte behaalden de eerste prijs in de winnaarsronde

Verliezersronde

1e prijs                                    2e prijs

Dirk-Henk Kuipers, Arum           Karel Monfils, Kimswerd
Sietse Zijlstra, Exmorra             Jorrit den Breejen Arum

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
In de verliezersronde ging de eerste prijs naar Dirk-Henk Kuipers en Sietse Zijlstra.

Schooljeugd ( 9 parturen)

Winnaarsronde 
1e prijs                                                        2e prijs
Jan Harmen Folkerts, Lollum                           Wendy Gaastra, Witmarsum
Annemiek Zuidema, Exmorra                          Iris van der Werf, Exmorra

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

foto boven Jan Harmen Folkerts en Annemiek Zuidema
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Iris van der Werf en Wendy Gaastra waren goed voor de tweede prijs.

Verliezersronde
1e prijs                                                         2e prijs
Rik van der Gaast, Makkum                             Boukje Bosma, Makkum
Jordy de Vries, Ferwoude                                Niek Tolsma, Lollum

Na afloop van elke categorie werden door voorzitter Theun Ram de prijzen met een toepasselijk woord uitgereikt.