Basisscholen Zaalkaatskampioenschap

ZAALKAATSKAMPIOENSCHAP BASISSCHOLEN

In sporthal “Maggenheim” te Makkum vond op dinsdag 20 oktober 2015 het zaalkaatskampioenschap voor basisscholen uit Bolsward, Workum en de voormalige gemeente Wûnseradiel plaats.
Er waren 10 jongensparturen (vorig jaar 17) en 9 meisjesparturen (vorig jaar eveneens 9).
Bij de meisjes prolongeerde OBS It Iepen Stee Makkum de titel en bij de jongens nam CBS De Ark Makkum de titel over van CBS De Bron Bolsward.

De volledige uitslag is:

Jongens (10 parturen):
1e omloop:
CBS De Bron Bolsward – CBS De Hoekstien Arum 1-5 2-6
CBS De Ark Makkum – CBS De Gielguorde Lollum 5-0 6-2
CBS De Bron Bolsward – CBS De Gielguorde Lollum 5-5 4-6
CBS De Oerdracht Exmorra – CBS De Ark Makkum 5-3 6-4
CBS De Ark Makkum – CBS De Oerdracht Exmorra 5-0 6-2

winnaarsronde:
2e omloop:
CBS De Hoekstien Arum – CBS De Ark Makkum 4-5 6-6
CBS De Gielguorde Lollum – CBS De Oerdracht Exmorra 2-5 6-6
CBS De Ark Makkum
halve finale:
CBS De Ark Makkum – CBS De Ark Makkum 5-4 6-0
CBS De Oerdracht Exmorra
finale:
CBS De Oerdracht Exmorra – CBS De Ark Makkum 3-5 0-6

1e prijs C.B.S. De Ark Makkum
Thom Oostenveld, Thom Stellingwerf en Tjerk Walinga

2e prijs C.B.S. De Oerdracht Exmorra
Jarno Feenstra, Sydo Dijkstra en Ingmar Elgersma

3e prijs C.B.S. De Ark Makkum
Jari van Malsen, Ruben Tjeerdema en Clive van der Weerdt

verliezersronde:
2e omloop:
CBS De Bron Bolsward – CBS De Gielguorde Lollum 5-2 6-4
CBS De Bron Bolsward – CBS De Ark Makkum 5-5 8-6
CBS De Oerdracht Exmorra
halve finale:
CBS De Oerdracht Exmorra – CBS De Bron Bolsward 5-2 6-6
CBS De Bron Bolsward
finale:
CBS De Bron Bolsward – CBS De Oerdracht Exmorra 4-5 0-6

1e prijs C.B.S. De Oerdracht Exmorra
Willem Jelle Feenstra en Jurre Reitsma

2e prijs C.B.S. De Bron Bolsward
Magriet van der Brug en Jelle Jon Bouwman

Meisjes (9 parturen):
1e omloop:
CBS De Oerdracht Exmorra – CBS De Ark Makkum 2-5 4-6
CBS De Bron Bolsward – CBS De Hoekstien Arum 5-3 6-2
CBS De Oerdracht Exmorra – OBS It Iepen Stee Makkum 4-5 6-6
RKBS Sint Martinus Makkum – CBS De Bron Bolsward 5-0 6-0
CBS De Bron Bolsward

winnaarsronde:
2e omloop:
CBS De Bron Bolsward – CBS De Ark Makkum 5-0 6-6
CBS De Bron Bolsward – OBS It Iepen Stee Makkum 5-5 6-8
RKBS Sint Martinus Makkum
halve finale:
RKBS Sint Martinus Makkum – CBS De Bron Bolsward 5-5 6-2
OBS It Iepen Stee Makkum
finale:
OBS It Iepen Stee Makkum – RKBS Sint Martinus Makkum 5-3 6-6

1e prijs O.B.S. It Iepen Stee Makkum
Larissa Smink, Elke de Witte en Roas Bootsma

2e prijs R.K.B.S. Sint Martinus Makkum
Chantal de Witte en Lieke van Loon

3e prijs C.B.S. De Bron Bolsward
Noa Elzinga en Femke Folkerts

verliezersronde:
halve finale:
CBS De Oerdracht Exmorra – CBS De Hoekstien Arum 3-5 2-6
CBS De Oerdracht Exmorra – CBS De Bron Bolsward 5-1 6-6
finale:
CBS De Hoekstien Arum – CBS De Oerdracht Exmorra 5-5 6-2

1e prijs C.B.S. De Hoekstien Arum
Judith Bosch en Petra Brouwer

2e prijs C.B.S. De Oerdracht Exmorra
Sigrid Strikwerda en Hilde Stremler