Koornstra Netten Federatie jeugdpartij 9 mei

Koornstra Netten Federatie jeugdpartij

Zaterdag 9 mei 2015 te Makkum

Op deze zaterdag waren op het kaatsveld weinig Makkumers te vinden omdat het 1ste elftal van VV Makkum kampioen kon worden in Beetgum. (en ze zijn kampioen geworden). Dus onze dank gaat uit naar de mensen die ons deze middag helpen geholpen en hierdoor de kampioensstrijd moesten missen.

Bij de welpen 10 partuur op de lijst. In de verliezersronde moest behoorlijk worden bijgeloot. Vooral voor de jeugd was dit zeer moeilijk te bevatten. Veelal werd gevraagd waarom moet ik nu met die kaatsen.

In de finale stonden Noa en Judith tegenover Rimmert en Douwe. De beide dames stonden de gehele middag al goed te kaatsen en wonnen de finale met 5-4 6/6. Er was een derde prijs voor Nick en Jesse . In de verliezersfinale ging het tussen Jurre en Bauke-Pieter tegen Sydo en Femke. Laatstgenoemden wonnen met 2-5 4/6.

1ste prijs Noa Elzinga Bolsward

Judith Cuperus Nijland

2de prijs Rinnert Tolsma Arum

Douwe Faber Pingjum

3de prijs Nick Visser Witmarsum

Jesse v.d Heide Arum

1ste verl. Sydo Dijkstra Exmorra

Femke Folkerts Bolsward

2de verl. Jurre Reitsma Exmorra

Bauke-Pieter Dijkstra Arum

Bij de Pupillenmeisjes 7 partuur op de lijst. In de finale stonden Gerde en Esther tegenover Lieke en Benthe. Gerde cs waren oppermachtig en wonnen met 0-5 2/6. In de verliezersfinale stonden Evelien en Welmoed tegenover Emma en Alberdine. Het was een spannende finale die met 5-5 6/2 werd gewonnen door Evelien cs

1ste prijs Gerde Lycklema. Nijeholt It Heidenskip

Esther Cuperus Nijland

2de prijs Lieke van Loon Makkum

Benthe Miedema Workuk

1ste verl. Evelien Boonstra bHichtum

Welmoed Boonstra Arum

Bij de pupillenjongens stonden 11 partuur op de lijst. In de halve finale Dietmer en Auke tegen Yoram en Klaas. Yoramcs wonnen deze met 5-4 6/6. In de finale namen zij het op tegen Jari en Jurjen. Maar ook nu wonnen Yoram cs met 4-5 0/6.

In de verliezersronde ging de strijd tussen Pieter en Jildert tegen Niels en Colin. Pieter cs waren te sterk en wonnen met 5-1 6/6.

1ste prijs Yoram Elzinga Bolsward

Klaas Hibma Workem

2de prijs Jari Visser Witmarsum

Jurjen Fokkema Harlingen

3de prijs Dietmer Kuperus Bolsward

Auke Aukema Bolsward

1ste verl. Pieter den Breejen Arum

Jildert Wybenga Arum

2de verl. Niels Vrieswijk Bolsward

Colin Baarda Witmarsum

Bij de schoolmeisjes 6 partuur op de lijst. De finale tussen Indy en Nynke tegen Eefje en Marianne leek in het begin eenzijdig. Maar Indy cs kwamen goed terug maar verloren uiteindelijk met 5-5 6/2. In de verliezersronde ging het tussen Greta en Foekje tegen Maureen en Trynke. Deze werd gewonnen door Greta cs met 5-3 6/6

1ste prijs Eefje Groen Workum

Marianne Reitsma Pingjum

2de prijs Indy Tuinier Makkum

Nynke Feenstra Exmorra

1ste verl Greta Veninga Witmarsum

Foekje Nynke Terluin Exmorra

Bij de schooljongens ook 6 partuur op de lijst.In de finale Douwe en Germ tegen Dirk Henk en Keimpe. Laatstgenoemden wonnen met 1-5 4/6. In de verliezersfinale ging het tussen Xander en Tsjamke tegen Jelmer en Klaas ook hier wonnen laatstgenoemden met 5-3 4/6

1ste prijs Dirk Henk Kuipers Arum

Keimpe Dijkstra Pingjum

2de prijs Douwe Lykl. Nyeholt It Heidenskip

Germ Epema Arum

1ste verl Jelmer Dijkstra Exmorra

Klaas Westra Kimswerd.

Ten slot willen wij graag de sponsor bedanken.