Zaalkaats kampioenschap Basisscholen Jongens 2016

Plaats: sporthal Maggenheim te Makkum

Datum: 18 oktober 2016

Aanvang: 10.00 uur

Prijzen: 1e, 2e en 3e prijs winnaarsronde en 1e en 2e prijs verliezersronde

Inleg: € 4,00 per partuur

Er wordt gekaatst volgens het zaalkaatsreglement van de KNKB. Deelname is voor eigen risico.

**********************************************************************************

1. CBS It Finster Workum 2. CBS De Oerdracht Exmorra
Douwe de Jager Jurre Reitsma 5-4
Evert Sjoerds Ingmar Elgersma 6-4
Willem Jelle Feenstra
3. CBS De Oerdracht Exmorra 4. OBS De Opslach Arum
Marten Leijenaar Roy de Vries 5-0
Niels Steigenga Marc Jorna 6-4
5. CBS De Bron Bolsward 6. CBS De Ark Makkum
Silvan Elzinga Luuk Zwaagstra 5-5
Remco Yska Clive van der Weerdt 6-4
Rogier Feenstra Leon Smink
7. OBS De Opslach Arum 8. CBS De Ark Makkum
Pieter den Breejen Haye Tjeerdema 5-1
Jildert Wijbenga Rick van der Weerdt 6-2
Anke Bruinsma
9. CBS De Hoekstien Arum 10. CBS De Oerdracht Exmorra
Rinnert Tolsma Aise Salverda 5-0
Bauke Pieter Dijkstra Else Salverda 6-2
Redmer Abma

**********************************************************************************

winnaarsronde: verliezersronde:
2e omloop: 2e omloop
1 – 3 1-5 4-6 2 – 4 5-3 6-2
5 – 7 1-5 2-6 6 – 8 5-0 6-0
9  10
halve finale: halve finale:
9 – 3 1-5 6-6 10 – 2 1-5 0-6
 7  6
finale: finale:
7 – 3 4-5 2-6 6 – 2 5-5 4-6

1e prijs C.B.S. De Oerdracht Exmorra
     Marten Leijenaar en Niels Steigenga

2e prijs O.B.S. De Opslach Arum
     Pieter den Breejen en Jildert Wijbenga

3e prijs C.B.S. De Hoekstien Arum
     Rinnert Tolsma en Bauke Pieter Dijkstra

verliezersronde:

1e prijs C.B.S. De Oerdracht Exmorra
Jurre Reitsma, Ingmar Elgersma en Willem Jelle Feenstra

2e prijs C.B.S. De Ark Makkum
Luuk Zwaagstra, Clive van der Weerdt en Leon Smink